Klasa 6 zadania matematyczne

Gra 1

Pole i obwód prostokąta

Dwie kostki 1-10.
Uczniowie rzucają dwiema kostkami do gry. Liczba wyrzuconych oczek to długość boków prostokąta. Obliczają pole i obwód prostokąta.

Gra 2

Tabliczka mnożenia i dzielenia w zakresie 1000. Wykonaj działania:

44×19=                                    950:10=

34×6=                                      180:2=

13×24=                                     226:2=

27×16=                                     552:6=

31×7=                                       245:5=

66×12=                                     363:3=

Gra 3

Jaką drogę w ciągu 10 sekund przebiegnie gepard poruszający się z prędkością 20 m/s ?
A. 100m B. 6000m C. 12 000m D. 200m

Gra 4

Zając, który w ciągu 9 sekund pokonał odległość 180 metrów, poruszał się z prędkością:
A. 1620 m/min

B. 20 m/min

C. 1620 m/s

D. 20 m/s

Gra 5

Jak długo musi jechać samochód, poruszający się ze stałą prędkością 90 km
h, aby pokonać
dystans o długości 60 km?
A. 150 minut

B. 1,5 godziny

C. 40 minut

D. 5400 sekund