Klasa 5 zadania matematyczne

Gra 1.

Odejmowanie liczb całkowitych

Rzut dwiema kostkami różnych kolorów (wcześniej trzeba ustalić który kolor od którego odejmujemy). Uczniowie zapisują działania, obliczają, za każde poprawne działanie 1 pkt, po 10 rzutach sumują wyniki.

Gra 2.

Ułamki zwykłe

Uczniowie otrzymują kserokopię pięciu prostokątów (składających się z 60 małych kwadratów np. 6×10 lub 5×12..). Ustalamy z uczniami która kostka będzie licznikiem, a która mianownikiem ułamka. Rzut dwiema kostkami różnych kolorów wskazuje ułamek np. ⅔. Uczniowie zamalowują wskazaną przez liczby na kostce część prostokąta. Po pięciu rzutach porównują czy każdy dokonał podziału w taki sam sposób.

Gra 3.

Pole i obwód prostokąta

Dwie kostki 1-10.
Uczniowie rzucają dwiema kostkami do gry. Liczba wyrzuconych oczek to długość boków prostokąta. Obliczają pole i obwód prostokąta.

Gra 4.

Ułamki zwykłe

Uczniowie otrzymują kserokopię pięciu prostokątów (składających się z 60 małych kwadratów np. 6×10 lub 5×12..). Ustalamy z uczniami która kostka będzie licznikiem, a która mianownikiem ułamka. Rzut dwiema kostkami różnych kolorów wskazuje ułamek np. ⅔. Uczniowie zamalowują wskazaną przez liczby na kostce część prostokąta. Po pięciu rzutach porównują czy każdy dokonał podziału w taki sam sposób.

Gra 5.

Podążaj do celu

Ustalamy kilka celów liczbowych, które uczniowie mają zapisane we wcześniej przygotowanej tabelce. Losujemy cztery liczby. Uczniowie używając tych liczb, nawiasów i wszystkich poznanych działań, starają się utworzyć zapis, którego wynik będzie jak najbliższy celowi. Po zakończeniu wszystkich rund zawodnik liczy o ile chybił w każdym przypadku i zapisuje w ten sposób zdobyte punkty. Następnie dodaje do siebie punkty. Wygrywa ten, który mam najmniej punktów.

Gra 6.

Warunek trójkąta

Za pomocą kostki losujemy 3 liczby. Uczniowie sprawdzają, czy można zbudować trójkąt o takich długościach boków.
Wersja trudniejsza: za pomocą dwóch kostek losujemy 3 liczby dwucyfrowe.

Gra 7.

Porównywanie ułamków (dwóch graczy)

“Porównywanie ułamków”- klasa 5 (dwóch graczy)
Każdy gracz ma dwie kostki w różnych kolorach. Należy ustalić, która kostka losuje licznik, a która mianownik ułamka. Gracze rzucają jednocześnie, budują ułamki i porównują je. Punkt zdobywa gracz, który ma ułamek większy. Rozgrywamy kilka rund i sumujemy wyniki.