Klasa 1 zadania matematyczne

Gra 1.

Dziecko rzuca kostką. Jeśli liczba oczek jest parzysta, otrzymuje żeton.
Możemy grać w parach.

Gra 2.

Dziecko rzuca dwoma kostkami i dodaje liczbę oczek. Jeśli liczba oczek jest parzysta, otrzymuje żeton.
Możemy grać w parach.

Gra 3.

Kto da więcej?

Para lub kilkoro uczniów otrzymuje kostki. Każdy gracz rzuca kostką. Ten który wyrzuci więcej zdobywa punkt. Przydają się więc żetony. Wykonujemy kilka rund np. 10.

Gra 4.

Dodaj liczby.

Gracze wykonują kolejno 2 rzuty i wykonują dodawanie liczb. Zapisują swoje działania w zeszycie.

Gra 5.

Runda do 1000

Uczniowie w grupach siedzą w kręgu. Jedna kostka, najlepiej duża. Kolejno gracze wykonują rzuty i dodają do 100. Gdy nasze dodawanie skończy się na 100, wtedy wracamy odejmując.
dobre na wydłużenie czasu koncentracji uwagi

Gra 6.

Zegar

Dzieci otrzymują kartkę z namalowanym zegarem z pustymi miejscami na wpisanie liczb. Wpisana jest tylko 1. Rzucają dwoma kostkami i uzupełniają zegar liczbami. Wygrywa ten, kto pierwszy prawidłowo uzupełni zegar

Gra 7

Rozkładanie na składniki.

3 kostki, żetony

Uczniowie dodają liczbę kropek, odliczają tyle żetonów ile wynosi suma kropek. Układają z żetonów działania, zapisują w zeszycie. Zapisują działania na 2, 3 składniki.

Gra8.

Wąż matematyczny (2-4 graczy)

Potrzebna kostka do gry i pionki lub żetony (guziki, kasztany itp)
Przygotowujemy kartoniki z zadaniami (zależnie od poziomu i tematu lekcji). Układamy kartoniki jeden za drugim w formie węża, zadbajmy o start i metę 😉 Dziecko rzuca kostką i przesuwa się pionkiem o wylosowaną liczbę oczek, odkrywa kartonik i rozwiązuje zadanie. Gdy rozwiąże dobrze ustawia pionek w miejscu zadania, jeśli źle wraca na poprzednie miejsce. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety. Grę można urozmaicić wstawiając pola bonusowe np. dodatkowy rzut, zadanie specjalne z dodatkowej puli itp.

Gra 9.

Ile brakuje do… (ćwiczymy rachunek pamięciowy)

Dzieci mogą grać w parach (małe kostki) lub w większych grupach siedząc w kręgu (duża kostka). Jedno z dzieci rzuca kostką i pyta “ile brakuje do … tu podaje liczbę z wcześniej ustalonego zakresu np. do 10, do 20, do 30.

Gra 10.

Poszukiwacze skarbów

Potrzebna duża ilość patyczków lub żetonów, kasztanów itp. (zależy od ilości graczy i poziomu) oraz kostka do gry.

Rozkładamy patyczki (skarby) na stole albo na dywanie (fajnie wygląda na arkuszu szarego papieru z namalowanym np. zamkiem albo wyspą). Dzieci rzucają kostką i zbierają ze stołu tyle skarbów ile wypadło oczek. Gra kończy się gdy wszystkie skarby zostały zebrane. Dzieci przeliczają swoje elementy, ustalają kto ma najwięcej skarbów a kto najmniej, Kto ma więcej Ania czy Antek, o ile więcej, o ile mniej itp. w zależności od ćwiczonych umiejętności.