Klasa 4 zadania matematyczne

Gra 1.

Odejmowanie liczb całkowitych

Dwie kostki 1-10.
Rzut dwiema kostkami różnych kolorów (wcześniej trzeba ustalić który kolor od którego odejmujemy). Uczniowie zapisują działania, obliczają, za każde poprawne działanie 1 pkt, po 10 rzutach sumują wyniki.

Gra 2.

Raz dodać, raz odjąć  (dowolna ilość graczy)

Runda I: Rzucamy czterema kostkami. Budujemy dwie liczby dwucyfrowe, tak aby ich suma była najbliższa 100. Gracz otrzymuje tyle punktów o ile ułożona suma różni się od 100.
Runda II: Z tych samych kostek układamy takie liczby dwucyfrowe, aby ich różnica była najbliższa 20. Gracz otrzymuje tyle punktów o ile ułożona różnica różni się od 20.
Punkty z I i II rundy sumujemy. Powtarzamy rzuty trzykrotnie. Wygrywa gracz, który zdobędzie najmniej punktów.
Modyfikacje: rzucamy 5 kostkami i wybieramy 4 z nich

Gra 3.

Dzielnik poszukiwany   (dla 2 graczy)

Każdy z graczy rzuca dwiema kostkami. Z wylosowanych liczb buduje liczbę dwucyfrową. Gracze dodają do siebie obie liczby i tak powstaje suma, którą będą dzielić. Pierwszy z graczy dzieli otrzymaną sumę przez jeden z jej dzielników różnych od 1 i podaje wynik. Drugi gracz dzieli otrzymany wynik przez jeden z dzielników różnych od 1 i podaje głośno otrzymany wynik. Przegrywa gracz, który w wyniku dzielenia otrzyma 1.

Gra 4.

Agent 00   (dla 2 graczy)

Rzucamy dwiema kostkami. Z wylosowanych cyfr budujemy liczbę dwucyfrową i odejmujemy ją od np. 100, 200 albo 300 i zapisujemy wynik na kartce. Ponownie rzucamy dwiema kostkami, budujemy liczbę dwucyfrową i odejmujemy ją od ostatniego wyniku. Czynności powtarzamy. Przegrywa zawodnik, który jako pierwszy osiągnie lub przekroczy 0.

Gra 5.

Traf w dziesiątkę

Za pomocą dwóch kostek w różnych kolorach, losujemy 6 liczb dwucyfrowych i próbujemy otrzymać 100.
Każdy gracz dostaje tyle punktów, o ile jego wynik różni się od zadanego. Sumujemy punkty po kilku rundach. Wygrywa gracz, który ma najmniej punktów.